ABC för HUNDEN

 

 

ABC för HUNDEN - Spårkurser

Spårkurserna delas in i två steg, nybörjare och fortsättning.

Nybörjarkurs, spår

Kursen omfattar sex tillfällen om vardera ca två timmar.

Första delen av kursen arbetar vi med att få hundarna att ta upp spår och att spåra ett rakt spår med nosen i backen.

Andra delen av kursen arbetar vi vidare med lite längre spår och lägger in böjar och vinklar och svårare underlag.

Efter genomgången kurs kan du själv träna din hund på spår som är några hundra meter långa och som innehåller vinklar och andra svårigheter.

Kursavgift för Nybörjarkursens sex tillfällen är 1800 kr och avgiften kan delas upp i två inbetalningar.

Nästa kursstart, se under fliken Aktuellt!

Spår, fortsättning 

Kursen omfattar tre tillfällen om vardera två till tre timmar.

Apportpinnnar introduceras och spåren blir ännu lite längre med högre svårighetsgrad.

Samtliga spårkurser, max fem ekipage (första tillfället kan det vara fler ekipage).

Kursavgift för Fortsättningkursens tre tillfällen är 850 kr.

Anmälan, som är bindande, per mail eller telefon 0766 29 99 69. Kursavgiften ska vara inbetald före kursstart.