ABC för HUNDEN

 

 

ABC för Hunden är godkänd som arrangör av BPH av Svenska Kennelklubben!

Det betyder att vi har ett geografiskt område där vi ska se till att tillhandahålla BPH.

BPH är en förkortning av Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund och är en beskrivning av hur hunden reagerar/agerar på vissa retningar som den utsätts för på en bana. Det finns inga rätt eller fel utan reaktionen bedöms av en särskilt utbildad och godkänd Beskrivare efter en intensitetsskala. En Testledare (också särskilt utbildad och godkänd) följer ekipaget genom hela banan och berättar vad som ska hända och hur man ska agera.

BPH är en utveckling av Svenska Brukshundklubbens Mentalbeskrivning Hund (MH) som används av bruksraserna. BPH är anpassat för alla hundar, även oregistrerade och blandraser. Man väljer själv om man vill göra BPH med eller utan skott. Protokollen förs in i SKK:s databaser för de hundar som är SKK-registrerade och är i vissa raser ett krav för att få avla på hunden. I andra fall räknas det som en merit för hunden att ha genomfört ett BPH.

 

Genom vetenskapliga studier vet man att vissa egenskaper hos såväl hund som människa är ärftliga och därför är BPH ett viktigt instrument för uppfödare då man selekterar avelsdjur. Olika egenskaper har olika arvbarhet. Vidare är det bra att som hundägare veta hur hunden fungerar i vardagen då man kan behöva stärka hunden i vissa situationer och dämpa i andra.

Mer info om BPH kan du läsa på SKK:s hemsida.

Aktuella datum för BPH finns i en underflik!

Du som vill anmäla dig till BPH eller har några frågor tar lättast kontakt genom att maila till bph@abcforhunden.dinstudio.se .