ABC för HUNDEN

 

 

ABC för HUNDEN - Inför utställningen

 

Förberedelse för utställning och ringträning

 

Träffar för dig som vill veta mer om hur en utställning går till och vad man ska tänka på.

Teori och praktik. I praktiska momentet tränar vi på att göra rätt i ringen och hur vi får hunden att göra det.

 

Varje tillfälle ca 1 timme.

Tillfällen läggs ut vid behov, annonseras under "Viktiga meddelanden till grupperna".

Max tio ekipage